Your search results

Projekty

prumyslove-stavby

S projektováním staveb jsme začali již v roce 1998 projektem rekonstrukce objektu Potravin ve Starém Plzenci. Od tohoto roku se náš projektant ing. Jiří Kodalík věnuje projektům a dozorováním staveb v souladu s požadavky investora. Souhrnná výše investic do projektů je v současnosti více než 80 000 000 Kč.

Samozřejmostí je projektování staveb dle představ a přání investora. K dispozici jsou i katalogy typových projektů, ze kterých si zákazník může vybrat nebo jen získat inspiraci k vlastnímu řešení bydlení. Můžete si vybrat i mezi pasivními a nízkoenergetickými domy, doplnit projekt energetických zdrojů vhodným řešením FVE v kombinaci s tepelným čerpadlem. V dnešní době je nedílnou součástí projektu energetický štítek, bez kterého zákazník nedostane stavební povolení ani ukončení své stavby kolaudací. Veškerou činnost týkající se povolení ohlášení stavby i přípravu kolaudačního řízení připravíme pro Vás zdarma.

U dozorování projektů a staveb pracuje stavební dozor pro investora a je jeho prodlouženou rukou. Stavební dozor dohlédne na kvalitu stavebních prací, na provedení správných technologií, na efektivitu množství použitého materiálu. Tak se nemůže stát, že dodavatel poruší rozpočtovou i technologickou kázeň a stavba bude předána investorovi v požadované kvalitě, ceně i termínu. Do současnosti jsme dozorovali stavby v celkové hodnotě více jak 400 000 000 Kč.

Stavby

Stavbami rodinných domů, a nejen jich, jsme se zabývali již od roku 1989 jako živnostníci. Tato činnost šla vykonávat před tímto rokem s povolením Národního výboru. Tohoto povolení jsme využívali na obnově fasád rodinných domů, chalup a chat.

V dnešní době nejčastěji stavíme rodinné domy na klíč. Naše firma disponuje veškerými řemesly ve stavebnictví i vhodnými doplňkovými profesemi, jako jsou např. zabezpečovací systémy, dálková ovládání vrat a bran, ČOV, FVE, tepelná čerpadla, úprava zahrad a zahradní architektura, bazény a vodní hospodářství atd. K letošnímu roku jsme investorům prostavěli více jak 70 000 000 Kč.

Rekonstrukce

Mezi základními stavebními činnostmi, kterými se naše firma zabývá, jsou rekonstrukce rodinných domů a bytů, bytových jader, půdních prostor, ale také celých činžovních a bytových domů. V posledních době provádíme i rekonstrukce průmyslových staveb a výrobních hal. Jako jednu z mnohých můžeme uvést dotovanou akci z fondů Evropské unie rekonstrukci haly bývalé výroby hudebních nástrojů na nynější výrobu léčiv a potřeb pro lékařské prostředí, kde byla naše práce investorem vysoce kladně ohodnocena.

Rekonstrukce bytových domů spočívá většinou ve výměně střechy, oken a renovaci fasády se zateplením. Všem sdružením vlastníků a SVJ, které poptávají rekonstrukční a revitalizační práce na svých objektech, vycházíme vstříc kvalitou i cenou. Do těchto prací patří i zateplovací systémy dotované z projektu Zelená úsporám II. Vedle panelových a bytových domů nezapomínáme ani na zateplování fasád rodinných domů. V dnešní době je možné si vybrat materiály řady certifikovaných výrobců v cenách od 200 Kč/m2 až po 2000 Kč/m2. Je na investorovi, jaký stavební a zateplovací systém použije.

Veškeré tyto činnosti přinášejí vysoké nároky na naše zaměstnance (zedníky, obkladače, sádrokartonáře, tesaře, truhláře, elektrikáře, klempíře, pokrývače, betonáře, omítkáře, izolatéry, fasádníky). Ti každoročně procházejí proškolováním od výrobců systémů, kde se naučí preciznímu provádění montáží i manipulaci s novými výrobky. V dnešní době již není problém použít bezprašné lepidlo na obklad při rekonstrukcí koupelen v bytech, které odstraní největší problém s prachem při rekonstrukci. Místo klasické asfaltové izolace použít fólii se stejnými vlastnostmi, ale delší životností, a další jiné zajímavé moderní materiály a technologie pro investory.

Rádi Vám pomůžeme při orientaci ve výběru jednotlivých materiálů, postupů i technologií a zdarma zpracujeme nezávaznou předběžnou kalkulaci pro Váš projekt.